• VIZIUNE

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” spital de referinta in Romania, urmăreşte imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient, pus permanent in slujba pacientului pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical din punct de vedere al diagnosticarii si tratarii, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana.

De asemenea in colaborare cu universitati medicale de prestigiu cautam solutii concrete pentru asigurarea educarii continue a personalului medical in formare si asigurarea conditiilor optime pentru activitatea de cercetare medicala.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul ca ofertant de servicii medicale diversificate si de calitate pentru beneficiarii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari.

 

  •  MISIUNE

Spitalul Clinic de Psihiatrie ” Prof. Dr. Alexandru Obregia” Bucureşti reprezintă un loc în care pacienţii găsesc pe langă soluţii medicale de excelenţă, confidenţialitate, loialitate, disponibilitate multidisciplinara permanenta dar şi înţelegerea de care au nevoie, toate acestea fiind obiective permanente ale activităţii curente.

Este în atenţia permanentă a managementului instituţiei, crearea unui climat propice pentru toţi angajaţii, astfel încât fiecare să dea măsura maximă a capacităţii sale profesionale, contribuind direct la creşterea prestigiului spitalului.

Politica adoptată este adecvată îndeplinirii acestor obiective generale şi a obiectivelor punctuale din planul strategic al instituţiei.

Măsurarea, monitorizarea şi analiza permanentă a sistemului unitar de indicatori sunt elementele care stau la baza acţiunilor de eficientizare a activităţii medicale, astfel incat serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare si sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională;