Misiune, viziune, valori

MISIUNE

Spitalul Clinic de Psihiatrie ” Prof. Dr. Alexandru Obregia” Bucureşti reprezintă un loc în care pacienţii găsesc pe langă soluţii medicale de excelenţă, confidenţialitate, loialitate, disponibilitate multidisciplinara permanenta dar şi înţelegerea de care au nevoie, toate acestea fiind obiective permanente ale activităţii curente.

Este în atenţia permanentă a managementului instituţiei, crearea unui climat propice pentru toţi angajaţii, astfel încât fiecare să dea măsura maximă a capacităţii sale profesionale, contribuind direct la creşterea prestigiului spitalului.

Politica adoptată este adecvată îndeplinirii acestor obiective generale şi a obiectivelor punctuale din planul strategic al instituţiei.

Măsurarea, monitorizarea şi analiza permanentă a sistemului unitar de indicatori sunt elementele care stau la baza acţiunilor de eficientizare a activităţii medicale, astfel incat serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare si sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională;

VIZIUNE

Spitalul Clinic de Psihiatrie ” Prof. Dr. Alexandru Obregia”, spital de referință in România, urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punct de vedere al diagnosticării și tratării, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeana.

De asemenea în colaborare cu universități medicale de prestigiu căutam soluții concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical în formare și asigurarea condițiilor optime pentru activitatea de cercetare medicala.

Spitalul va trebui să-și gândească viitorul ca ofertant de servicii medicale diversificate și de calitate pentru beneficiarii din ce în ce mai diverși și cu noi așteptări.

VALORI

• Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației.
• Garantarea calității și siguranței actului medical.
• Creșterea rolului serviciilor preventive.
• Asigurarea accesibilității la servicii.
• Respectarea dreptului la Iibera alegere si a egalității de sanse.
• Înțelegerea (empatică) a suferinței omului bolnav.
• Aprecierea competențelor profesionale ale personalului si încurajarea dezvoltării lor.
• Transparența decizională.

Actualizat la: 17.10.2021 – 20:04

Sari la conținut