Mass-media

 secretariat@spital-obregia.ro

  • Accesul reprezentanţilor mass-mediei se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, şi în mod obligatoriu cu acordul managerului spitalului, conform procedurii spitalului.
  • Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise în vederea obţinerii acordului de principiu. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, Managerul Spitalului a nominalizat un reprezentant al spitalului ca purtător de cuvânt care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului.
  • Circulaţia reporterilor prin spital se va efectua respectând circuitele funcţionale ale spitalului (secţiei) şi numai însoţiţi de purtătorul de cuvânt al unităţii sau persoana desemnată de Managerul Spitalului.
  • Toate informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată în spital vor fi furnizate mijloacelor mass-media de către purtătorul de cuvânt al spitalului. Excepţie fac numai informaţiile despre unii pacienţi care pot fi furnizate de către medicul şef de clinică sau de către o persoană desemnată de acesta şi cu acceptul bolnavului

Actualizat la: 19.11.2021 – 14:28

Skip to content