M.O. nr.272 / vineri, 10 martie 1906

Carol I
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei, la toti de fata si viitorii, sanatate:
Corpurile legiuitoare au votat si adoptat si noi sanctionam ce urmeaza:

LEGE pentru
CLADIREA UNUI OSPICIU PENTRU ALIENATI linga Bucuresti

Art.1 – Pentru aducerea la indeplinire a legii din 2 iunie 1892 se va cladi, incepind din anul 1906, un mare ospiciu sistematic de alienati linga Bucuresti, continind 900 paturi de clasa a II-a si 80 paturi de clasa I, pe terenul ce Eforia Spitalelor Civile din Bucuresti, poseda in acest scop intre Filaret si Vacaresti.

Art.2 – Cladirea acestui ospiciu pentru care se destina suma de 2.500.00 lei, se va face de stat prin licitatie sau buna-invoiala, cu conditia ca intregul ospiciu sa se construiasca in cei doi ani care urmeaza, iar plata se va face in chipul urmator:

In primul an:
a) Lei 1.500.000 depusi de stat in acest scop la Casa de depuneri, consemnatiuni si economie;
b) Lei 200.000 din creditele acordate prin legea din 21 Decembrie 1905;
c) Lei 300.000 cu care Eforia Spitalelor Civile din Bucuresti este autorizata a se imprumuta la Casa de depuneri, consemnatiuni si economie.

Sumele necesare pentru plata procentului si amortismentului pina la stingerea imprumutului se va prevede de Eforie, in fiecare exercitiu, in bugetul special pentru administrarea ospiciului de alienati din Bucuresti.
d) Restul sumei necesara, adica 1.850.000 lei, se va da de catre stat, in anuitati platibile in curs de mai multi ani, iar ratele de amortizare se vor inscrie in fiecare an in bugetul statului, la capitolul subventiilor de la Ministerul de interne, Directia generala a serviciului sanitar.

Statul va fi autorizat a trata cu o societate de constructii, care va primi plata in rate sau va lua cu imprumut suma citata de la Casa de depuneri, consemnatiuni sau alta Casa, spre a desavirsi in chipul cel mai preferabil pentru fisc indeplinirea legii de fata.
e) Caietul de sarcini si contractul vor stabili conditiunile de plata fata de lucrarile executate.