Mass-media

Anexa nr. 4  la PS – MG.055.02.00–GEN.26

REGULI PRIVIND ACCESUL REPREZENTANȚILOR MASS-MEDIA
în Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București

 1. Accesul reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” se face numai pe baza „Cererii de acreditare jurnalist”- aprobată, a „Legitimației de acreditare jurnalist” și a documentului de identitate.
 2. Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului numai dacă aceștia își asumă, prin semnătură, respectarea prezentelor reguli.
 3. Accesul în spital se face numai echipat corespunzător, cu halat și cu „Legitimatia de acreditare jurnalist” la vedere, pentru identificare.
 4. Pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, accesul se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegate de managerul spitalului.
 5. Reprezentanții mass-media pot filma în spital numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.
 6. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” se va realiza doar în urma unei solicitări scrise și doar cu acordul managerului – reprezentantul legal al spitalului.
 7. In virtutea respectării confidentialității actului medical și a datelor referitoare la starea pacienților Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, nu se pot divulga informații despre un pacient decât cu acordul scris al acestuia sau al reprezentantului legal și vor fi acordate numai ziariștilor acreditați.
 8. Pentru informarea privind starea unui pacient, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, ziariștii acreditați se vor adresa Purtatorului de cuvânt al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, care va contacta șeful de secție pentru a obține date despre starea pacientului în cauză și va oferi o scurtă descriere a stării sau a evoluției stării de sănătate.
 9. Ziariștii acreditați pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri și conferințe de presă cu persoanele din conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.
 10. Nu vor fi divulgate informații cu privire la copiii sub 16 ani aflați sub tratament decât cu „Acordul în scris al aparținătorilor”. Informațiile puse la dispoziția reprezentanților mass-media, în cadrul interviului, vor ține cont de dreptul la protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale copilului în cauză;
 11. Nu vor fi făcute publice informații cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea pacientului în situația în care acesta a fost victima unui abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infracțiuni sau martor la săvârșirea acestora.
 12. Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia pacientului precum și un eventual handicap al acestuia.
 13. Declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
 14. Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat fără aprobarea managerului spitalului.
 15. Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul spitalului.
 16. Toti Reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.
 17. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând că sunt persoane angajate ale spitalului.
 18. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele.
 19. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

DESCARCĂ CEREREA DE ACREDITARE MASS-MEDIA

Actualizat la: 27.04.2023 – 08:41

Sari la conținut