Informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează informații despre dumneavoastră în conformitate cu legislația privind protecția datelor, cu scopul de a furniza servicii de sănătate de calitate și pentru a îndeplini obligațiile sale legale.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă ”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă”  (în cazul acesta, dumneavoastră) cum ar fi nume, adresă, număr de telefon, CNP, data nașterii, date despre sănătate, etc.

Cum obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră?

 • obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră, în calitate de persoană vizată;
 • putem obține date cu caracter personal și indirect, din alte surse: Instituții ale Statului Român, care au dreptul sau obligația legală să partajeze cu noi datele dumneavoastră;
 • în ceea ce privește fiecare dintre vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru, putem colecta informații în mod automat prin module cookie sau tehnologii similare  precum adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru a conecta computerul dumneavoastră la Internet, informațiile dumneavoastră de conectare, locația, tipul de browser și versiune, sistemul de operare și platforma. Pentru o descriere completă, vă rugăm să citiți Politica privind utilizarea fișierelor de tip cookie.

Scopurile în care prelucrăm datele  dumneavoastră:

Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către instituția noastră în scopuri precum:  prestarea serviciilor medicale solicitate de către Pacienți, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical, gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, în scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaților pentru angajare, evaluarea capacității de muncă a angajatului, în scopul gestionării programărilor, reclamațiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice, în scopul identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete interne sau externe – în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta spitalului, încheierea și executarea de contracte, arhivare, îndeplinirea altor obligații legale etc.

Temeiuri legale pentru prelucrare:

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră având următoare temeiuri legale:

 1. Prelucrarea este necesară pentru executarea unei sarcini care servește unui interes public;
 2. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale care ne revin;
 3. Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 4. Prelucrarea este necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);
 5. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”; În acest context, menționăm că  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” înregistrează prin intermediul sistemelor de supraveghere video interne imagini din spațiile și zonele comune ale instituției. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe interesul legitim al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia , și anume monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor;
 6. Atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de furnizarea serviciilor  noastre, prelucrarea se face în baza consimțământului persoanei vizate.

Perioada de stocare a datelor dumneavoastră :

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de retragere a consimțământului;
 2. Dreptul la informare;
 3. Dreptul de acces la date;
 4. Dreptul la rectificare;
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor;
 8. Dreptul la opoziție;
 9. Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției

Pentru o descriere completă a modului în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă rugăm să parcurgeți Politica de confidențialitate afișată pe site-ul nostru: www.spital-obregia.ro

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți contacta pe adresa de e-mail dpo@dafcons.ro sau la sediul nostru: Șoseaua Berceni, Nr. 10, Sector 4, București.

Sari la conținut