• Compartiment pentru diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cognitive Centrul Memoriei

  Coordonator: Prof. Dr. Cătălina Tudose, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., Preşedinte al Societăţii Române Alzheimer.
  Este singura din ţară de acest tip şi are drept obiectiv depistarea precoce, diagnosticul şi tratamentul tulburărilor neurocognitive, reprezentând un serviciu pilot iniţiat de către Societatea Română Alzheimer şi organizat în parteneriat cu Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA” în anul 2000, în a cărei organigramă este prevăzut.
  Centrul Memoriei se remarcă prin câteva trăsături originale: existenţa unei echipe funcţionale cu caracter multidisciplinar alcătuită din 5 medici psihiatri, 1 medic neurolog, 3 psihologi, asistent coordonator, care aplică o metodologie specifică prin stabilirea unor standarde de nivel internaţional privind protocoalele de examinare medicală generală, neuropsihologică, psihiatrică, neurologică, neuroimagistică, documente de evidenţă special elaborate, bază de date computerizată.
  În cadrul Centrului desfăşoară programe complexe: grupuri de suport pentru familiile persoanelor cu demenţă, cursuri şi stagii clinice pentru rezidenţi în psihiatrie, neurologie, geriatrie, medicină de familie, cursuri şi lucrări practice pentru medici specialişti în domeniul psihogeriatriei, neuroimagisticii, neuropsihologiei, neuroştiinţelor, cursuri de instruire pentru îngrijitori, linie telefonică pentru consiliere.
  Centrul Memoriei şi-a demonstrat necesitatea, fapt certificat prin următorul bilanţ:
  • număr total de pacienţi (prime consultaţii) – 6800
  • număr participanţi la grupurile de suport – 5567
  • număr apeluri telefonice pentru consiliere – 15500
  • număr participanţi cursuri şi stagii clinice – 1300

 • Compartiment de prevenire şi combaterea infecţiilor nozocomiale (CPCIN)

  • Medic coordonator: Dr. Georgeta Petrescu, m. pr. epidemiologie
  Personal: 3 asistenţi principali de igienă şi 1 agent DDD

  Compartimentul CPCIN desfăşoară activităţi antiepidemice având ca obiectiv prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale (IN) la asistaţii şi personalul spitalului. Componentele specifice măsurilor antiepidemice aplicate cu caracter permanent şi oportun sunt:
  • Supravegherea epidemiologică a IN prin măsurarea indicatorilor de frecvenţă ai acestora, determinarea tendinţei de evoluţie a IN, identificarea factorilor de risc pentru IN, promovarea acţiunilor şi programelor de prevenire şi control a IN şi evaluarea activităţilor desfăşurate în acest scop;
  • Analiza specifică asupra morbidităţii, a aspectelor şi caracteristicilor epidemiologice a tulpinilor de microorganisme circulante, analiza epidemiologică a utilizării preparatelor antiinfecţioase, analiza gravităţii IN privind formele clinice, decesele, complicaţiile sau a eventualelor sechele;
  • Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat şi a episoadelor epidemice de IN pentru stabilirea factorilor care au dus la această manifestare şi stabilirea măsurilor de control;
  • Elaborarea şi revizuirea periodică a Ghidului de prevenire a IN cu interes general incluzând diagnoza, normativele legislative în vigoare, supravegherea IN, procedurile şi precauţiile de izolare, tehnicile aseptice, igiena spitalicească, activităţile antiepidemice de prevenire a IN, normative de sterilizare şi alte componente de interes particular;
  • Activităţi de evaluare şi de măsurare a eficienţei diverselor activităţi medicale urmând circuitul informaţional şi confidenţialitatea datelor;
  • Realizarea imunizărilor active adaptate populaţional şi contextului epidemiologic, în colaborare cu forurile reprezentante ale autorităţilor de sănătate publică.

 • Compartiment de statistica si informatica medicala

  • Mircea Marin, Economist I A
  • Gane Margareta Mihaela, registrator medical primar
  • Gavrila Elena, registrator medical primar
  • Nicoara Daniela, registrator medical primar
  • Pescaru Marina, registrator medical primar
  • Stoica Luminita, registrator medical primar
 • Compartimentul de Cercetare Genetică Psihiatrică Biometrică şi Psihopatologia Dezvoltării

  • Coordonator Compartiment: Dr. psih. Maria Şerbănescu, c. şt. pr. gr. 1, profesor asociat, Laureat al Premiului Academiei Române, expert al Comunităţii Europene pentru cercetare, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, reprezentant Europa de Est în Task Force al Societăţii Internaţionale de Genetica Psihiatrică, membru în corpul de experţi evaluatori ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Premiul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 2013
  • Elvira Marinescu, as. med. pr.
  • Mihaela Hrestic, as. med. pr.
  • Elena Cânciu, as. med. pr.
  Compartimentul desfăşoară colaborări şi studii medicale internaţionale şi a publicat lucrări ştiinţifice în prestigioase reviste medicale: Journal of Affective Disorders, Psychiatric Genetics, American Journal of Neuropsychiatric Genetics, British Journal of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavica, Journal of Youth and Adolescence, New England Journal of Medicine, Nature Communications etc.;

 • Compartimentul de Profilaxie şi Cercetare a Stresului

  • Medic coordonator: Dr. Sorin Riga, c. şt. pr. gr. 1, dr. în şt. med., m. pr. psihiatrie, Dr. HC, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Diplomă şi Placheta Gala Premiilor Academice 2009, înscris în Enciclopedia Medicală Românească din 2001 şi 2009, Diploma de Excelenţă pentru Promovarea Cercetării Româneşti în Lume 2013 etc.
  • Dr. Dan Riga, c. şt. pr. gr. 1, dr. în şt. med., m. pr. neurologie, DrHC, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Diploma de Excelenţă şi Medalia „Vasile Goldiş” 2006, evindenţiat în Enciclopedia Medicală Românească din 2001 şi 2009 etc.
  • Mihaela Zaharia, as. med. pr.
  Compartimentul elaborează concepte bio-medicale noi, terapii avansate şi invenţii româneşti anti-stres şi anti-îmbătrânire, brevetate la nivel mondial (în 25 ţări) şi cercetări medicale moderne publicate în monografii şi reviste ştiinţifice internaţionale: Brain Research, Annals of the New York Academy of Sciences, volumele primelor 2 Congrese Mondiale de Stres, Archives of Gerontology and Geriatrics, Gerontology, Age, Biogerontology, Journal of Anti-Aging Medicine (Rejuvenation Research), Anti-Aging Therapeutics, Journal of Novel Physiotherapies etc.
  Cele 3 unităţi de cercetare avansată – prin realizările de marcă obţinute, promovează competitiv imaginea Spitalului la nivel naţional şi internaţional – prin sute de citări în Science Citation Index, Web of Science, Web of Knowledge, ISI-Thomson-Reuters, USA National Library of Medicine, MEDLINE, GEROLINE, Index Medicus, etc.

  O performanţă de marcă a Spitalului a fost câştigarea competiţiei naţionale pentru Proiectul Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe. Acesta este în curs de derulare începând din 21 decembrie 2013, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei. Echipa managerială – constituită din profesioniştii spitalului şi în colaborare multidisciplinară are programat anul 2016 pentru ca Spitalul să beneficieze de una dintre cele mai performante baze de studii integrate şi translaţionale din ţară în domenii de vârf ale cercetării mondiale.
  Proiectul se va materializa în crearea unei noi infrastructuri de neuro-imagistică metabolică, structurală, funcţională şi vasculară cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, biochimie performantă, neuropsihologie, evaluări neurocognitive, medicina stresului/adaptării şi studii preventive, clinice şi terapeutice. Aprofundarea cunoaşterii patologiei psihice, neurocognitive şi neurodegenerative impune realizarea unor cercetări integrative, bazate pe investigaţii multimodale. Cercetările avansate şi complexe vor contribui la un spor de cunoaştere a factorilor implicaţi în apariţia şi patogeneza tulburărilor psihice, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea profilaxiei, diagnosticului, prognosticului şi terapiei. Se va asigura astfel un mediu de cercetare şi de educaţie medicală continuă de înalt nivel ştiinţific pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători, cadre universitare, specialişti din ţară şi din străinătate.
  Profesioniştii Spitalului sunt editori şefi şi membri în Consiliile editoriale şi ştiinţifice a celor 6 reviste naţionale de specialitate, precum şi altor reviste medicale din România:
  – Revista Română de Psihiatrie;
  – Psihiatru.ro;
  – Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România;
  – Revista Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului;
  – Jurnalul Român de Psihofarmacologie;
  – Revista Română de Sănătate Mintală.
  – Fiziologia-Physiology;
  – Romanian Medical Journal;
  – Palestrica of the Third Millennium;
  – Studies of Science and Culture;
  – Medical Connections
  (România – Israel);
  – Archives of the Balkan Medical Union;
  – Bulletin of the South-East European
  Society of Neurology and Psychiatry.

  Colaborarea specialiştilor Spitalului din clinică-învăţământ-cercetare se finalizează prin organizarea la nivel naţional şi cu participare internaţională a Congreselor, Conferinţelor şi Simpozioanelor de Psihiatrie şi Sănătate Mintală.

  În baza competenţelor, experienţei şi afirmării naţionale, după anul 1990 specialiştii Spitalului au devenit membri fondatori ale unor asociaţii / societăţi profesionale de specialitate:
  – Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie;
  – Fundaţia „Delphi” pentru Apărarea Drepturilor Pacientului;
  – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România;
  – Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi „Norocel”;
  – Asociaţia Română de Psihiatria Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate;
  – Societatea Română Alzheimer;
  – Asociaţia pentru Prevenirea şi Tratamentul Tulburărilor de Alimentaţie;
  – Liga Română pentru Sănătate Mintală.

 • Laborator de Cercetare Psihiatrie

  • Medic coordonator: Şef lucrări Dr. Magdalena Budişteanu, c. şt. pr. gr. 3, m. pr. neurologie pediatrică, dr. în şt. med., supraspecializare în citogenetică, dismorfologie
  • Adina Cristina Popescu, c. şt. pr. gr. 2, psiholog clinician principal, dr. în psihologie
  • Dr. Patricia Teodora Constantinescu, c. şt., m. pr. psihiatrie
  • Dr. Alice Denisa Dica, c. şt., m. sp. neurologie pediatrică
  • Dr. Carmen Sandu, c. şt., m. sp. neurologie pediatrică, dr. în şt. med.
  • Mihaela Gorgan, as. med. pr.
  • Adriana Neacşu, as. med. pr.

  Activitate:
  • cercetări în domeniul bolilor afective, gerontopsihiatriei, consumului de droguri şi cercetări de psihofarmacologie clinică;
  • studii de genetică în retardul mintal, cariotip şi testare pentru sindromul X fragil;

  Laboratorul asigură cercetări de pionierat prin Proiecte şi Programe naţionale de neurologie-psihiatrie-psihologie în neuro-genetică, psiho-geriatrie şi neuro-ştiinţe, care cuprind toate ciclurile vieţii: copil, adolescent, tânăr, adult şi vârstnic.

 • Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi

  TEL. VERDE : 116.123, www.preveniresuicid.ro

  • Dr. Elena Brănaru, m. pr. neuropsihiatrie infantilă, dr. în şt. med.,
  • echipă de voluntari pentru suport, susţinere şi consiliere zilnică în situaţii de urgenţă şi criză, pentru informare on-line.
  Funcţionează în cadrul spitalului din anul 2009 graţie eforturilor d-nei Dr. Branaru Elena – medic primar neuropsihiatrie.
  Este un nou tip de serviciu de sănătate mintală ce corespunde normelor europene şi legislaţiei privind sănătatea mintală din România armonizată cu legislatia europeană.

  ACTIVITATE:
  – Consiliere în situaţii de urgenţă prin tel-verde destinat persoanelor indiferent de vârsta cronologică aflate în situaţie de criza emotională cu un comportament posibil autodistructiv;
  Informare online, prin mass-media şi în şcoli asupra nocivităţii din punct de vedere individual şi social a suicidului la copii şi adolescent;
  – Implementare, analiză şi management al prevenirii conduitei suicidare la copii şi adolescent prin inclusiv aplicarea în şcolile din România de teste specific validate în România;
  Suport, consiliere şi psihoterapii individuale personalizate;
  – Lobby pentru reglementări juridice împotriva persoanelor ce provoacă abuzul emoţional, neglijarea afectivă a copiilor;
  – Colaborări şi schimburi de experienţă cu alte instituţii şi formatori la nivel naţional şi internaţional pe tema consilierii telefonice în criză şi aplicarea testelor de depistare a vulnerabilităţii copilului şi adolescenţilor în scopul depistării riscului suicidar;
  – Programe de instruire pentru părinţi având ca scop diversificarea şi creşterea calităţii comunicării cu proprii copii pentru o mai bună armonizare a relaţiei părinte-copil;
  – Schimbarea atitudinii societăţii faţă de problematica suicidului;
  – Sprijinirea şcolilor care integrează copii cu cerinţe educative special;