Documentatie negociere consumabile medicale
Documentatie negociere MEDICAMENTE
Documentatie negociere furnizare paine
Documentatie negociere servicii de curatenie
Documentatie negociere servicii de intretinere si reparare tehnica
Documentatie negociere PAINE
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE
CENTRALIZATOR REZULTATE CONTESTATIE
Documentatie negociere REACTIVI DE LABORATOR si MATERIALE DE LABORATOR
Centralizator rezultate proba interviu 22.06.2017
Anunt publicare negociere
Centralizator rezultate proba scrisa
ANUNT ANULARE CONCURS CONSILIER JURIDIC
CAIET DE SARCINI privind prestarea de servicii de reparare intretinere si verificare echipamente frigorifice si echipamente de climatizare
Centralizator selectie dosare concurs
Centralizator selectie dosare concurs post medic specialist si biolog
Servicii de intretinere si reparatii sistem informatic si sistem de telecomunicatii
Documentatie negociere MEDICAMENTE
Documentatie negociere REACTIVI DE LABORATOR si MATERIALE DE LABORATOR
Documentatie negociere servicii de intretinere tehnica
Anunt concurs ocupare posturi vacante Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Documentatie negociere servicii de curatenie exterioara si intretinere spatii verzi
ANUNT ANULARE CONCURS
Documentatie negociere alimente
ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE (MEDIC PSIHIATRU SI BIOLOG)
Concurs medic in specialitatea psihiatrie
Documentatie negociere produse de curatenie
Documentatie negociere consumabile medicale
Documentatie negociere servicii de colectare deseuri toxice si deseuri radiologice
Negociere servicii de intretinere tehnica
Documentatie Negociere Furnizare Alimente
Centralizatoare rezultate examen 27.03.2017
ANUNT PREZENTARE LA POST A CANDIDATILOR CARE AU PROMOVAT CONCURSURILE ORGANIZATE IN PERIOADA 14.03-20.03.2017
Rezultate finale post psiholog si economist achizitii
Centralizatoare proba interviu psiholog si economist
Centralizatoare contestatii psiholog
Centralizatoare rezultate
Centralizator selectie dosare
ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU
ANUNT PROMOVARE
ANUNT DE PREZENTARE LA POST A CANDIDATILOR CARE AU PROMOVAT CONCURSUL DIN DATA 07-13 Februarie 2017
ANUNT CALENDAR CONCURSURI MEDICI – FEBRUARIE 2017
ANUNT CONCURS 20.02.2017
Anunt eroare intervenita in cadrul centralizatorului final afisat pe site privind ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiei
Centralizator final examene ocupare posturi vacante
CALENDAR CONCURS – POST VACANT DE MEDIC IN SPECIALITATEA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
Centralizator cu rezultatele probei interviu, obtinute de catre candidati in cadrul examenelor de ocuparea a posturilor vacante din cadrul institutiei.
Centralizator contestatie proba scrisa examen de ocupare a posturilor vacante de ingrijitor
ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DE MEDICI (PSIHIATRIE SI EPIDEMIOLOGIE)
Centralizator rezultate probe scrise pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unitatii
Centralizator selectie dosare concurs posturi vacante
Anunt concurs posturi vacante – Modificare data depunere dosare
Anunt concurs posturi vacante
Anunt concurs medic primar boli infectioase
CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE LA CENTRUL DE SANATATE MINTALA
CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE
CENTRALIZATOR REZULTATE EXAMEN PROMOVARE
Anunt examen de promovare in functii/ grade / trepte profesionale
ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DE MEDICI
ANUNT POSTURI VACANTE DE MEDIC/FARMACIST
COMUNICAT DE PRESA
Centralizatorul nominal cu rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiei
Centralizator cu punctajul obtinut de candidati in cadrul probei interviu pentru posturile vacante din cadrul institutiei
Centralizator rezultate examene 28.10.2016
Centralizator selectie dosare concurs posturi vacante
Modificare date concurs
Anunt concurs posturi vacante
Anunt concurs posturi medici
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA – CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE MEDIC IN SPECIALITATEA PSIHIATRIE
Anunt ocupare 3 posturi medic psihiatru
Centralizator cu rezultatele obtinute la examenul de promovare organizat in data de 26.09.2016 pentru functiile de asistent medical si infirmier
CENTRALIZATOR AL REZULTATULUI EVALUARII DOSARELOR – POSTURI DE MEDIC
Centralizator cu rezultatele finale pentru postul de Economist IA – Serviciul Financiar Contabil
Afisare centralizator rezultate proba interviu Economist IA
ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE DIN FUNCTIA DE DEBUTANT
Centralizator rezultate proba scrisa economist IA
Centralizator dosare economist IA
ANUNT CONCURS – MEDIC EPIDEMIOLOG
ANUNT CONCURS POST ECONOMIST- IA- IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE
CENTRALIZATOR FINAL CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
ANUNT CONCURS POST DE FARMACIST PRIMAR – GENERALIST
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursurile organizate in data de 28.07.2016
Centralizator rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursurile din data de 28.07.2016 si 03.08.2016
COMUNICAT DE PRESA 14.07.2016
COMUNICAT DE PRESA
ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
ANUNT DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDICI
CENTRALIZATOR REZULTATE EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN FUNCTII / GRADE / TREPTE PROFESIONALE – LUNA IUNIE 2016
ANUNT CONCURS OCUPARE 2 POSTURI DE MEDIC SPECIALIST
CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE – CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDIC SPECIALIST
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN APRILIE
CENTRALIZATOARE CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN ZIUA DE 19.04.2016
Centralizator cu rezultatul contestatiei la proba-scrisa in cadrul concursului din 13.04.2016
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE- CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN APRILIE 2016
CENTRALIZATOR CU SELECTIA DOSARELOR – CONCURS OCUPAREA POSTURILOR VACANTE APRILIE
Centralizator rezultate obtinute de candidati in urma examenului de promovare din functia de debutant
CENTRALIZATOR FINAL CU REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE MEDIC SPECIALIST
CENTRALIZATOR FINAL – CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REGISTRATOR MEDICAL
ANUNT CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
CENTRALIZATOR REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII LA PPROBA INTERVIU- REGISTRATOR MEDICAL
CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU – CONCURS REGISTRATOR MEDICAL
Examen de promovare din functia de debutant pentru personalul care intruneste conditia de minim 6 luni vechime in cadrul spitalului
ANUNT CONCURS 3 MEDICI SPECIALITATEA PSIHIATRIE
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA – REGISTRATORI MEDICALI
CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE – POST MEDIC ORL
CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE POSTURI VACANTE – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU
CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL
Concurs pentru ocuparea a trei posturi de medici
Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de registrator medical
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
Concurs 3 medici specialisti psihiatrie si 1 medic specialist otorinolaringologie
Concursuri publicate in “Viata Medicala” 29.01.2016
Centralizator rezultate Proba interviu din data de 28.01.2016 pentru concursul de ocupare a posturilor vacante
Centralizator rezultate finale concursul de asistent medical temporar
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR TEPMORAR VACANTE
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBELOR SCRISE PENTRU CONCURUSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBELOR SCRISE PENTRU CONCURUSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
CENTRALIZATOR REZULTATELE FINALE OPCUPARE POST ECONOMIST
CENTRALIZATOR REZULTATELE PROBEI SCRISE EXAMEN DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE INTERVIULUI- ECONOMIST IA
Centralizator privind selectia dosarelor – posturi temporar vacante asistent medical generalist
Centralizator cu rezultatele probei scrise – concurs Economist IA
Centralizator privind selectia dosarelor – Concurs Post Economist IA
Concursuri posturi perioada nedeterminata
Calendar concursuri posturi perioada nedeterminata
Concursuri posturi perioada determinata
Calendar concursuri posturi perioada determinata
Concurs post de economist IA in cadrul serviciului Financiar-Contabil.
CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST IA
CERERE OFERTĂ PRESTĂRI SERVICII DE SĂNĂTATE CT ȘI RMN
Model acord cadru si contract subsecvent
CATALOG FINAL CONCURS OCUPARE POST VACANT MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE
CATALOG FINAL CONCURS OCUPARE POST VACANT MEDIC SPECIALIST ORL
Concurs medic specialist psihiatrie
Amanare concurs medic specialist ororinolaringologie
Cursuri postuniversitare 2015-2016
Concurs rezidentiat publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din data de 9 octombrie 2015
Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de medici specialisti
Centralizator rezultate finale concursuri septembrie 2015
Centralizator rezultate interviu septembrie 2015
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE
Centralizator selectie dosare pentru concursul organizat in septembrie 2015
Centralizator rezultate finale
Centralizator proba orala
Anunt concursuri septembrie 2015
Calendar concursuri septembrie 2015
Centralizator rezultate proba scrisa
Centralizator selectie dosare pentru concursul organizat in august 2015
Calendar concursuri august 2015
Anunt concursuri august 2015
Centralizator rezultate finale
Centralizator rezultate proba orala
Centralizator rezultate proba scrisa
Centralizator selectie dosare pentru concursul organizat in data de 11 iunie 2015
Adresa Asociatii de Pacienti
Anunt concursuri iunie 2015
Calendar concursuri iunie 2015
Anunt concurs medic psihiatru
Calendar concursuri
Anunt concurs medic radiolog
Anunt posturi vacante
Concurs Econimist Specialist IA
Situatie dosare pentru Concurs Registrator Medical
Anunt concurs registrator medical
SOLICITARE OFERTA PRESTARI SERVICII MEDICALE
Spitalul de psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” organizeaza concurs pentru ocupare posturi vacante. Click aici pentru a descarca documentatia.
Metodologie concurs asistent medical
COMUNICAT DE PRESA
ANUNT PUBLIC 3

FISA POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL

ANUNT PUBLIC 2

ANUNT PUBLIC 1

Bibliografie Director Ingrijiri
Bibliografie Director Financiar Contabil

Bibliografie Director Medical

CONCURS COMITET DIRECTOR

Rezultate finale concurs manageri 2014
Rezultate interviu concurs manageri 2014
Anunt proba orala concurs manageri 2014
Rezultate proba scrisa concurs manageri 2014
Organizare concurs pentru ocuparea functiei de Manager in Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Tabel final dosare inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager in Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Rezultate verficari dosare inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager in Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Tabel nominal inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager in Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei de Manager in Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Achizitie Servicii proiectare si întretinere pagini web
REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS REGISTRATOR
ANUNT RECRUTARE CONSULTANT
ANUNT OCUPARE POSTURI CERCETATORI
Anunt concurs economist IA Comp. Audit intern
TABEL NOMINAL CANDIDATI CONCURS REGISTRATORI
REZULTATE PROBE SCRISE
REZULTATE INTERVIU CONCURS ASISTENTI
ANUNT CONCURS REGISTRATOR MEDICAL
BAREM SI REZULTATE CONCURS ASISTENTI
ANUNT PROBE SCRISE
TABELE NOMINALE REZULTATE
TABELE NOMINALE
CONCURS ASISTENTI MEDICALI
CONCURS PSIHOLOGI

Descarca “Anunt concurs psihologi”

Descarca “Tematica concurs post psihologi”

Descarca “Bibliografie concurs post psihologi”

Descarca “Metodologie concurs post psihologi”

CONCURS INGRIJITORI

Descarca “Anunt concurs ingrijitori”

Descarca “Tematica concurs post ingrijitori”

Descarca “Bibliografie concurs post ingrijitori”

Descarca “Metodologie concurs post ingrijitori”

Descarca “Fisa post ingrijitori”

CONCURS INFIRMIERI

Descarca “Anunt concurs infirmieri”

Descarca “Tematica concurs post infirmieri”

Descarca “Bibliografie concurs post infirmieri”

Descarca “Metodologie concurs post infirmieri”

Descarca “Fisa post infirmieri”

CONCURSURI INCHEIATE

Descarca “TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE OCUPARE POST MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE”

Descarca “TABEL NOMINAL REZULTATE PROBA CLINICA GRUPA I”

Descarca “Tabel nominal rezultate proba scrisa”

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr.Alexandru Obregia” organizeaza conform prevederilor Ordinului 698/2001 concurs pentru ocuparea a doua posturi de medic specialist psihiatru in data de 09.04.2012. Proba scrisa va avea loc in data de 09.04.2012 ora 09.30 in sala Amfiteatru din cladirea unde se afla cabinetul Managerului, intrarea dinspre Soseaua Berceni.
Tematica de concurs este cea pentru obtinerea gradului de medic specialist.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postul de manager
Rezultatele probei orale a examenului pentru ocuparea postului de manager persoana fizica la unitatile sanitare al caror management a fost transferat catre autoritatea publica locala a Municipiul Bucuresti
Proba orala a examenului pentru ocuparea postului de manager persoana fizica la unitatile sanitare al caror management a fost transferat catre autoritatea publica locala a Municipiul Bucuresti va avea loc in ziua de 5 aprilie 2011 – Ordinea de intrare.
Proba orala a examenului pentru ocuparea postului de manager persoana fizica la unitatile sanitare al caror management a fost transferat catre autoritatea publica locala a Municipiul Bucuresti va avea loc in ziua de 5 aprilie 2011
Convocarea candidatilor admisi la proba teoretica pentru inmanarea studiilor de caz si stabilirea ordinii de sustinere a probei orale
PROCES VERBAL incheiat astazi 26.03.2011, cu prilejul sustinerii probei scrise/test grilia a concursului de ocupare a functiei de manager – persoana fizica pentru unitatile sanitare al caror management a fost transferat autoritatii publice locale a Municipiul Bucuresti
Decizie privind solutionarea contestaiei depusa de Dr. Violeta Manasi
Anunt privind desfasurarea probei teoretice a examenului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele al caror management a fost transferat catre Municipiul Bucuresti.
Rezultatele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de ocupare post manager
Rezultatele au fost afisate la ora 12:30
Anunt de concurs pentru ocuparea functiei de manager al spitalului clinic de psih. Prof. Dr. Alexandru Obregia
Inscrierile la concursul de ocupare post manager se fac inclusiv sambata 19.03.2011, intre orele 08.00-14.00
Spitalul Clinic De Psihiatrie “Prof.Dr.Alexandru Obregia” scoate la concurs functiile specifice Comitetului Director